Publicatie Duurzaamheidsrapport 2015

13/07/2016

Coöperatie Hoogstraten cv presenteert haar derde GRI duurzaamheidsrapport.

2015 was een bijzonder jaar. Hierin werden de kiemen gezaaid voor een herdefiniëring van het merkenbeleid. Tijdens een intensief traject werden de identiteit en de kernwaarden van de coöperatie hernoemd. Begin 2016 werd de nieuwe naam en bijhorende huisstijl voorgesteld, maar in het rapport van 2015 wordt nog gesproken over Veiling Hoogstraten.

In het recent verschenen rapport geeft de coöperatie inzicht in haar maatschappelijke betrokkenheid, milieuactiviteiten en vorderingen. In twaalf hoofdstukken behandelt het rapport uiteenlopende onderwerpen als energie, afvalbeheer, duurzame mobiliteit, personeel en sociaal engagement. Zowel doelen en resultaten, alsook toekomstige uitdagingen komen aan bod.

Het rapport laat een forse toename zien van de productomzet, meteen goed voor een nieuw record. Een ander hoogtepunt is de stijging van het aandeel opgewekte zonne-energie. De bestaande installatie werd uitgebreid met 3.180 zonnepanelen. Bovendien werd flink geïnvesteerd in menselijke ontwikkeling. Zo steeg de opleidingskost met 30% in 2015. Het volledige duurzaamheidsrapport 2015 en bijhorende jaarrekening is ter inzage op www.hoogstraten.eu

 

 

Terug