Telers zijn de eerste schakel binnen de duurzame keten. Wij ondersteunen hen met gericht advies over de inzet van personeel, voedselveiligheid, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, CO2-vermindering en rentabiliteit.

People. Planet. Prosperity. Partnerships. Peace

Onze telers werken vaak met seizoenarbeiders van allochtone origine. Ze bieden hen ondersteuning op alle mogelijke vlak (onthaal, administratie,…). Dat verhoogt de betrokkenheid met de onderneming. Telers schenken ook ruim aandacht aan opleiding van hun personeel: EHBO, Nederlands op de werkvloer, ziektebeelden,…

 

Alle leden leveren vol overtuiging inspanningen om hun ecologische voetdruk te verkleinen. Dat doen ze met innovatieve sytemen als warmtepompen, energieschermen, zonneboilers,… Maar ook met gezond verstand kom je al een heel eind: onze telers maken dankbaar gebruik van regenwater dat wordt opgevangen in silo’s en bassins.

 

We maken er ook een erezaak van om transparant te communiceren over ons productieproces.

Beloond met een keurmerk!

Hoogstraten kreeg het duurzaamheidskenmerk Responsibly Fresh. Een waterdicht bewijs van het goede werk van onze telers. Want elk product dat het keurmerk draagt is afkomstig van telers die bewust kiezen voor:

•   beperkte milieu-impact
•   een gezond ecosysteem
•   een korte keten
•   een economisch verantwoorde teelt