Mechanisatiedag: innovaties in de aardbeiteelt

19/09/2016

Aardbeien oogsten met een robot, onmogelijk? Op 24 september 2016 kan u dit zelf zien, evenals tal van andere innovaties in de wereld van de aardbeien tijdens de 10e Internationale Mechanisatie en Demonstratiebeurs Aardbei.

De ontwikkelingen in de aardbeienteelt staan niet stil. Om aardbeitelers de kans te geven nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen, wordt sinds 1999 een demonstratiedag georganiseerd op Proefcentrum Hoogstraten. De 10e editie zal doorgaan op zaterdag 24 september 2016, georganiseerd door Proefcentrum Hoogstraten, Coöperatie Hoogstraten en Aardbeienkring Antwerpen. Op deze dag kan je kennismaken met de toepassingen in de aardbeienteelt van een tachtigtal standhouders. Deze zullen zich opstellen in het serrecomplex omgeven door gewassen, kortom, een unieke locatie voor een vakbeurs. Zeer diverse producten zullen worden getoond rondom verschillende thema’s zoals bemesting, onderzoek, substraat, installaties, kassenbouw, gewasbescherming, plantmateriaal, rassen,… Op die manier worden alle belangrijke gevestigde waarden en daarenboven de nieuwste ontwikkelingen kenbaar gemaakt aan de aardbeientelers, toeleveringssector, onderzoekers,… uit binnen- en buitenland. Hierdoor is er de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen, maar ook om bestaande relaties te ontmoeten. Daarnaast staat dit evenement ook gekend voor de demonstratie van allerlei machines ten velde, zowel voor vollegrondse als substraatteelt.

Wereldpremière voorstelling oogstrobot

Het geautomatiseerd oogsten van aardbeien is complex: het bewegen door de serre, de rijpe aardbeien selecteren, plukken zonder deze te beschadigen en dan in de eindverpakking sorteren. Een oogstrobot moet hiertoe echter in staat zijn om een waarde voor de praktijk te kunnen hebben. De firma Octinion zal, in première, zijn aardbeienplukrobot voorstellen. CEO Tom Coen ziet deze machine als een doorbraak in het oogsten van aardbeien. De ware innovatie bestaat erin dat de aardbei langs onderen benaderd wordt en dat de volledige handeling van het plukken uitgevoerd wordt door één machine. Dit in tegenstelling tot andere oogstsystemen, waar nog steeds een menselijke actie aan te pas komt. Het onderdeel dat de machine zo uniek maakt, is de robotarm die de aardbei plukt. Deze arm moet de aardbei plukken op dezelfde snelheid en kwaliteit als een menselijke aardbeienplukker doet. Om die technologie te ontwikkelen, werkt Octinion nauw samen met Proefcentrum Hoogstraten. Door deze samenwerking kan men beroep doen op tientallen jaren van ervaring in de aardbeienteelt en heeft men toegang tot een moderne infrastructuur en technieken. Dat is essentieel om er zeker van te zijn dat de robot beantwoordt aan de ware noden van de aardbeientelers.

De actualiteiten uit het aardbeienonderzoek op het Proefcentrum kunnen worden opgepikt tijdens de rondleidingen die worden gegeven. Er zullen zowel Nederlandstalige als Engelstalige rondleidingen worden gegeven, waarbij wordt ingegaan op de nieuwste resultaten van enkele onderzoeken.

Voor deze tiende editie wordt ook de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een fieldtrip. Hierbij worden de bedrijven van twee aardbeitelers bezocht, beide met diverse teeltsystemen. Zowel grondteelt als substraatteelt zullen aan bod komen, evenals plantenopkweek. Deze rondleidingen worden voorzien door de teeltvoorlichters van het Proefcentrum. Tot slot zal er een bezoek gebracht worden aan Coöperatie Hoogstraten waarbij een rondleiding meer inzicht kan verschaffen in de vermarkting van de aardbeien. De fieldtrips gaan door de dag voor de vakbeurs, namelijk op vrijdag 23 september 2016 in de namiddag.

De vakbeurs zelf is toegankelijk van 9u tot 17u op zaterdag 24 september 2016, op de terreinen van Proefcentrum Hoogstraten, Voort 71, 2328 Meerle. Bij deelname aan de vakbeurs (inkom gratis) is registratie noodzakelijk. Dit kan ter plekke, maar om wachtrijen te vermijden, wordt gevraagd dit vooraf reeds online te doen via de inschrijvingstool op www.proefcentrum.be. Deelname aan de fieldtrip (€15), voorzien van een broodje, kan enkel mits voorafgaande registratie.

We hopen u te mogen verwelkomen op de fieldtrip en/of de vakbeurs! Meer informatie kan u vinden op de website van Proefcentrum Hoogstraten: www.proefcentrum.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Proefcentrum Hoogstraten voor meer info (+32 (0) 3315 70 52 of Strawberryfair@proefcentrum.be).


                               

 

 

Terug