Gestage groei voor Coöperatie Hoogstraten in 2016

09/01/2017

Coöperatie Hoogstraten sluit 2016 af met een productomzet van € 222,3 milj. of 1,3% meer dan in 2015 en 15,3% meer dan in 2014. Daarmee wordt een lijn van gestage groei aangehouden; een lijn die maakte dat de afzetcoöperatie gedurende de laatste 30 jaar om de 10 jaar haar omzet verdubbelde.

Alhoewel de verschillen tussen producten en vooral tussen telers groot zijn, kan Coöperatie Hoogstraten gewagen van een gemiddeld goed tuinbouwjaar. Bij aardbeien was het vooral treffend dat nagenoeg alle teelten van een goede prijsvorming konden genieten, zij het dat de warmte van de maand september roet in het eten gooide: te veel productie op korte tijd en te lage prijzen. De jaarmiddenprijs (naakt product, alle kwaliteiten incl. industrie) van €3,40/kg is zonder voorgaande. Met een aanvoer van ruim 30.000 ton werd de kaap van € 100 milj. aardbei-omzet dan ook vlot overschreden.

De variatie in teeltsystemen, variëteiten, type bedrijf,… bij de tomaten maakt dat algemene conclusies voor dit product moeilijker liggen. Coöperatie Hoogstraten wordt gekenmerkt door een grote omslag naar specialties (nagenoeg de helft van het areaal) en naar belichting (momenteel reeds 1/3 van het areaal.) Rendementen van de diverse bedrijven liggen te ver uit elkaar om bindende uitspraken te maken die voor iedereen gelden. De omslag naar de belichte teelt is – alvast op vlak van prijsvorming van het product – geen onverdeeld succes. De prijsvorming bij de tomaten werd in 2016 eveneens gekenmerkt door meer stabiele (vaak langdurig zeer matige) prijzen enerzijds, maar ook door de afwezigheid van echte dumpprijzen anderzijds. Tegen een achtergrond waar toch een behoorlijk deel van het volume nog verkocht wordt tegen een dagprijs is dit enigszins verwonderlijk. Het lijkt er op dat de jaarrond teelt - en de daarbij horende meer gelijkmatige spreiding van de productie - een stabiliserend effect heeft. Al deze overwegingen in beschouwing genomen lijken dit de prijsniveaus waarmee de tomatentuinder in de toekomst zal moeten zien zijn rendement te halen.

Paprika kende net zoals in 2015 een vrij stabiel prijsjaar; het seizoeneinde verliep echter duidelijk anders: Spanje kwam vroeger op de markt en de hitte van september deed de kwaliteit van het Noord-Europese product geen goed. De staart van het seizoen verliep daardoor eerder in mineur met een zéér zwakke prijsvorming. De jaar middenprijs – die tot einde augustus nog gelijke tred hield – werd daardoor aangetast waardoor deze iets lager uitkomt dan in 2015. Desondanks kan het voorbije jaar ondubbelzinnig bij de betere paprikajaren gerekend worden; opvallend is daarbij ook dat groen het beter doet dan de voorgaande jaren, terwijl alle kleuren iets in prijs moeten inboeten tov vorig jaar.

Komkommer scoort het tweede opeenvolgende jaar zonder meer goed met een middenprijs van €0,32; een schril contrast met enkele jaren die veel zwakker waren.

Een aantal ‘nieuwe’ producten zijn nog in opmars en moeten ook nog de volgende jaren in volume en belang gaan toenemen: blauwe bes, kers, framboos, kiwibes, courgette, asperge … ontgroeien stilaan de kinderschoenen en maken dat er een nieuwe dynamiek ontstaat in onze regio die het smalle pakket van Coöperatie Hoogstraten ook in de breedte zal doen uitdeinen.

2017 zal andermaal uitdagingen meebrengen: veranderingen in het groenten- en fruitverbruik volgen elkaar steeds sneller op; verbruik gebeurt steeds meer ‘hier en nu’. De juiste keuzes van de telers en de juiste afzettechnieken dienen hierop in te spelen. Er is doorgaans geen gebrek aan product en goede kwaliteit is de norm; enkel topkwaliteit en een dito service aan telers en klanten kunnen nog onderscheidend zijn. Daar zal Coöperatie Hoogstraten dan ook onverdroten op inzetten.

Terug