Coöperatieve veerkracht essentieel in tijden van corona en sterke kostprijsstijgingen

10/01/2022

Coöperatie Hoogstraten eindigt 2021 met een productomzet van iets meer dan 302 miljoen euro. Voor de eerste keer boven de 300 miljoen en een stijging van 4% in vergelijking met 2020. Deze cijfers vertellen echter maar een gedeelte van het verhaal. 

De omzetgroei van de afgelopen jaren geeft aan dat onze coöperanten, ieder naar hun mogelijkheden, een groeifase doormaken. Maar groei is hierbij niet enkel méér volume en omzet. Het gaat om de ontwikkeling van kennis en expertise. Kennis, gedeelde kennis is de motor die leidt tot duurzame groei; duurzaam voor het milieu, duurzaam voor de maatschappij en economisch duurzaam. En wat dit laatste betreft is omzet een slechte waardemeter voor rendement. Zeker nu er al geruime tijd, over de hele productieketen, zich een belangrijke kostenstijging aftekent.

Positief is dat de consumptiestijging van groenten en fruit, zij het minder uitgesproken dan bij de start van de pandemie, zich in 2021 verderzette. Een wereldwijde gezondheidscrisis doet veel mensen het belang van groenten en fruit opnieuw inzien. Om de aandacht voor gezonde voeding nog meer te benadrukken, riep de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 2021 zelfs uit tot het ‘Internationaal Jaar van Groenten en Fruit’. Meesurfend op die golf mag de groente – en fruitsector, en dus ook Coöperatie Hoogstraten, de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Alhoewel het afgelopen jaar vooral in het teken stond van de coronapandemie, heeft Coöperatie Hoogstraten, vasthoudend aan dit vertrouwen, toekomstgerichte projecten uitgewerkt. 2021 was het jaar van de verdere omschakeling naar kartonnen punnets voor aardbeien, de uitrol van het digitaliseringsproject Care4Growing en de start van een interne en externe strategische oefening over de coöperatie van morgen. Als het voorbije jaar ons één ding heeft geleerd, is het wel dat er altijd innovatieve en creatieve oplossingen mogelijk zijn. Veerkracht en wendbaarheid zijn cruciaal in deze volatiele tijden.

Maar de realiteit is de realiteit.  Dat de gerealiseerde prijsvorming gelijke tred houdt met de stijgende productiekosten (energie, meststoffen, verpakkingen, …), personeelskosten en de kosten voor broodnodige investeringen is momenteel, in het bijzonder voor de primaire sector, allesbehalve evident. De op stapel staande wetgeving rond eerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen is hierbij een belangrijk ijkpunt. Een bedrijfsvoering kan pas duurzaam zijn als er een gezond (economisch) evenwicht is in de keten. Duurzaam groeien start bij de teeltbedrijven en bij onze medewerkers, maar ook bij onze kopers, leveranciers, de overheid, con(collega’s) en andere stakeholders. Samen willen wij naar goede Hoogstraatse gewoonte blijven focussen op kwalitatieve inhoud. Onze acties moeten voor ons spreken, niet onze slogans … Alleen zo kunnen wij onze centrale rol binnen de keten blijven waarmaken en de voedselketen van boer tot op het bord verder verduurzamen.

 

Terug