Coöperatie Hoogstraten kijkt tevreden terug op 2017

15/01/2018

Coöperatie Hoogstraten sluit het voorbije jaar 2017 af met een omzet van € 236 miljoen of 6,4% (€ 14 miljoen) hoger dan vorig jaar. Dit is merkwaardig; amper twee jaar geleden werd voor het eerst de kaap van € 200 miljoen overschreden. 

De omzet is zowel het gevolg van deels toegenomen volumes als van een mooie prijsvorming bij aardbeien en tomaten. Met 32.000 ton aardbeien is Hoogstraten onbetwist marktleider en een belangrijke speler op de Europese markt; het groeiende volume tomaten (86.000 ton) is gespreid over losse tomaten, trostomaten en in toenemende mate over specials.

De aardbeien namen een erg sterke start in 2017, zowel qua productie als qua prijsvorming. De volatiliteit in de aanvoeren zorgde voor relatieve schaarste in de maand juli met torenhoge prijzen tot gevolg. Het najaar kende grotere producties, vooral later in het seizoen (november – december) waardoor het wachten was tot midden december om terug op prijsniveaus te komen die men voor dat moment van het jaar mag verwachten. Met een volume van 32.000 ton en de op één na hoogste middenprijs ooit kan men gewagen van een goed seizoen. Dit gaat zeker op voor producenten die min of meer constant aan de markt waren.

Tomaten startten het seizoen met een uitstekende prijsvorming bij de belichte teelten, mede het gevolg van slechte weersomstandigheden in Spanje. Ook de verdere omschakeling naar ‘specials’ maakt dat de gemiddelde waarde van de tomaten sterk stijgt. Verder was er de afwezigheid van een echt langdurige malaise in de prijsvorming, hetgeen maakt dat het tomatenjaar 2017 zonder meer een goed jaar mag genoemd worden.

Of het lag aan areaaluitbreidingen (met name in Nederland) is moeilijk te zeggen, maar paprika was in 2017 beduidend moeilijker. De markt was erg vlak en kende weinig opflakkeringen.

Ook komkommer, asperges, kiwibessen, kersen – weliswaar kleinere producten - kenden minder goede resultaten. Komkommer leed onder een chronisch lagere prijsvorming, asperges kenden een productie-explosie ingevolge het mooie weer en kiwibessen en kersen hadden zwaar te lijden onder de vorst van 18 en 19 april van het voorbije jaar.

De bovengenoemde nuanceringen niet te na gesproken, kan Coöperatie Hoogstraten als afzetorganisatie en als bedrijf met tevredenheid terugkijken op het voorbije jaar. De lijnen zijn uitgetekend; er is de aanwezigheid van mooie volumes, hoogwaardige kwaliteit, goede relaties … Uitdieping ervan is de opdracht voor de komende jaren.

Dit zal concreet vorm krijgen in projecten rond digitalisering van alle operaties, logistiek, datacommunicatie, personeel …   Intense professionalisering is daarbij het objectief.

Terug